Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikPONOS d.o.o. - Zagrebačka cesta 145a, ZagrebStečajni upraviteljDomagoj Krpačić - Stupno 66, Sisak
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu12.08.2018.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost225.000,00 HRK (30.992,59 EUR)
(poslovni prostor)
  
Oglas:

U stečajnom postupku nad stečajnim  dužnikom  PONOS  d.o.o. u stečaju iz Zagreba , Zagrebačka cesta 145a,  OIB: 13500147036, ST-355/14 ,  stečajni upravitelj 
  
 
OGLAŠAVA
PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
2. OBJAVA
 
I Predmet prodaje:


POSLOVNI PROSTOR , Kolodvorska ulica 1 , 43290  Grubišno Polje

k.č. br. 1016/3  k.o.  Grubišno Polje , upisana u z.k. uložak br. 2790  Utvrđena cijena nekretnine: 225.000,00  kn.
- porez vezan za kupnju nekretnine snosi kupac, 
  
Na ovom oglasu nekretnina ne može biti prodana za iznos koji bi bio manji 
od utvrđene cijene odnosno od 225.000,00  kn. 
 
II Uvjeti prodaje
 
· Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće i strane, pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom . Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja: Domagoj Krpačić, Stupno 66, 44000 Sisak, s naznakom «ponuda za St. 355/14 – ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju do zaključno 12.08.2018.g. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
· Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, te izvadak iz nadležnog sudskog registra ako ponudu dostavlja pravna osoba, zatim naznaku visine cijene koja se nudi.
· Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».
· Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je u roku 8 dana od dana obavijesti stečajnog upravitelja o prihvačanju ponude na račun stečajnog dužnika uplatiti iznos ponuđene cijene. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku javnog otvaranja ponuda, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljene nekretnine.
· Kupovna cijena i rok plaćanja su bitni sastavni dio Ugovora o kupoprodaji, te ukoliko kupac kupoprodajnu cijenu ne uplati u cijelosti u roku navedenom u Ugovoru, Ugovor će se smatrati raskinutim.
 
Stečajni upravitelj će obavjestiti pisanim putem ponuditelja čija ponuda bude prihvaćena
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na mobitel 098-629-526 ili stecajnidk@net.hr
 
Datoteka
Procjena_Grubišno_Polje_poslovni_prostor.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1PONOS d.o.o. , ZagrebDomagoj KrpačićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2PONOS d.o.o. , ZagrebDomagoj KrpačićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3PONOS d.o.o. , ZagrebDomagoj KrpačićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4PONOS d.o.o. , ZagrebDomagoj KrpačićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5PONOS d.o.o. , ZagrebDomagoj KrpačićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
6PONOS d.o.o. , ZagrebDomagoj KrpačićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
7PONOS d.o.o. , ZagrebDomagoj KrpačićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 7 (50/7)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status