Detalji ponude:
NazivProdaja nekretnina stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikMADIG d.o.o. - Prapućanska 22, OgulinStečajni upraviteljMilan Bariša Obradović - Srebrnjak 20B, Sveta Nedjelja
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe29.08.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost35.259,86 HRK (4.856,86 EUR)
(Kuća br 5A – trgovina ( ruševina) 89 čhv i dvorište površine 1 jutra i 55 čhv sveukupno 1 jutro i 144 čhv uz cestu na adresi 53260 PROKIKE Vrijednost nekretnine utvrđena je u iznosu od 145.783,36 kn.  Nekretnina će se prodavati na jedanaestom ročištu za dražbu i to po početnoj cijeni od 35.259,86 kn. )
  
NapomenaUsmena javna dražba - ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u zgradi Trgovačkog suda u Zagrebu, Amruševa 2/II, dvorišna zgrada, soba broj 55/III, dana 29. kolovoza 2018. godine u 10,15 sati. Milan Bariša Obradović, Sveta Nedelja Informacije na broj 091/3733-365
Oglas:

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, po sucu Vesni Sremac Šoštar, kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku otvorenim nad dužnikom MADIG d.o.o. u stečaju Ogulin, Prapućanska ulica 22, MBS: 020001945, OIB: 40909371570,  dana 13. lipnja 2018.  godine


z a k l j u č i o    j e
 
I  Rješenjem o prodaji St-329/12 od 2. siječnja 2014.g. određena je prodaja nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika MADIG d.o.o. u stečaju Ogulin, Prapućanska ulica 22, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i to:

- kčbr. 20/2 – Pekarija- poslovna prostorija u površini od 38 čhv, upisana u z.k.ul. 1810 k.o. Brinje,
- kčbr. 520  - kuća br. 68/122 i dvorište u površini od 84 čhv, upisana u z.k.ul. 2006 k.o. Brinje,
- kčbr. 104 – zgrada br.28a, dom dvorište u površini od 511 čhv, upisane u  z.k.ul. 629 k.o. Prokike,
- kčbr. 3187 – kuća br.5A, trgovina i 1 zgrada dvorište u površini od 1 jutra i 144 čhv, upisana u z.k.ul. 629 k.o. Prokike,
- kčbr. 112/1- zgrada br.4-Dom i dvorište u površini od 380 čhv, upisana u z.k.ul. 680 k.o. Letinac,
- kčbr. 13/1 – zgrada br.15-Dom i dvorište u površini do 1392 čhv, upisana u z.k.ul. 987 k.o. Vodoteč,
- kčbr. 3214/2- dvorište u površini od 97 čhv, upisana uz.k.ul. 1205 k.o. Stajnica,
- kčbr. 2221/1-šuma u površini od 712 m2, kčbr. 2222-šuma barutni magazin u površini od  648 m2, kčbr. 2223 – pašnjak barutni magazin u površini od 777 m2, kčbr. 2224 – zgrada pašnjak u površini od 668 m2, pašnjak od 656 m2 i zgrada od 12 m2, kčbr. 2225 – put barutni magazin u površini od 1158 m2, sve upisane u z.k.ul. 2600, sve upisane u k.o. Otočac, kod Općinskog suda u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel u Otočcu,
 
Na navedenim nekretninama  upisana su razlučna prava u korist razlučnih vjerovnika  Republike Hrvatske Ministarstva financija i Zorice Tretinjak.
 
II UTVRĐENA VRIJEDNOST nekretnina iz točke I ovog zaključka za:
 
- kčbr. 20/2 – Pekarija- poslovna prostorija u površini od 38 čhv, upisana u z.k.ul. 1810 k.o. Brinje iznosi 385.226,33 kn,
 
- kčbr. 520  - kuća br. 68/122 i dvorište u površini od 84 čhv, upisana u z.k.ul. 2006 k.o. Brinje iznosi 751.521,06 kn,
 
- kčbr. 104 – zgrada br.28a, dom dvorište u površini od 511 čhv, upisane u  z.k.ul. 629 k.o. Prokike iznosi 1.046.052,46 kn,
 
- kčbr. 3187 – kuća br.5A, trgovina i 1 zgrada dvorište u površini od 1 jutra i 144 čhv, upisana u z.k.ul. 629 k.o. Prokike iznosi 145.783,36 kn,
 
- kčbr. 112/1- zgrada br.3-Dom i dvorište u površini od 380 čhv, upisana u z.k.ul. 680 k.o. Letinac iznosi 715.995,89 kn,
 
- kčbr. 13/1 – zgrada br.15-Dom i dvorište u površini do 1392 čhv, upisana u z.k.ul. 987 k.o. Vodoteč iznosi 784.989,27 kn,
 
- kčbr. 3214/2- dvorište u površini od 97 čhv, upisana uz.k.ul. 1205 k.o. Stajnica iznosi 19.631,25 kn,
 
- kčbr. 2221/1-šuma u površini od 712 m2, kčbr. 2222-šuma barutni magazin u površini od  648 m2, kčbr. 2223 – pašnjak barutni magazin u površini od 777 m2, kčbr. 2224 – zgrada pašnjak u površini od 668 m2, pašnjak od 656 m2 i zgrada od 12 m2, kčbr. 2225 – put barutni magazin u površini od 1158 m2, sve upisane z.k.ul. 2600, k.o. Otočac, kod Općinskog suda u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel u Otočcu, što ukupno iznosi 207.321,36 kn,
 
što sve ukupno iznosi 4.056.520,98 kn.
 
Za nekretnine iz točke I. ovog zaključka izvršeno je deseto oglašavanja i deset prodaja koje nisu uspjele.
 
III NAČIN PRODAJE:
Nekretnina iz točke I ovog zaključka prodavat će se u stečajnom postupku usmenom javnom dražbom.
Ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u zgradi Trgovačkog suda u Zagrebu, Amruševa 2/II, dvorišna zgrada, soba broj 55/III, dana 29. kolovoza 2018. u 10,15 sati. Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
IV Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na mrežnoj e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu i pri Hrvatskoj gospodarskoj komori te na internet stranicama Visokog trgovačkog suda u Zagrebu.
 
Rok od objave zaključka o prodaji nekretnina na oglasnoj ploči do prodaje iznosi najmanje 15 dana.
 
V UVJETI PRODAJE
 
1. Prodaju se nekretnine navedene u točki I ovog zaključka.
2. Vrijednost nekretnina utvrđena je u ukupnom  iznosu od 4.056.520,98 kn.
3.Nekretnine iz točke I ovog zaključka prodavat će se na jedanaestom ročištu za dražbu i to po početnoj cijeni za:
 
1 - kčbr. 20/2 – Pekarija- poslovna prostorija u površini od 38 čhv, upisana u z.k.ul. 1810 k.o. Brinje po cijeni od 95.015,86 kn,
 
2 - kčbr. 520  - kuća br. 68/122 i dvorište u površini od 84 čhv, upisana u z.k.ul. 2006 k.o. Brinje po cijeni od 181.766,57 kn,
 
3 - kčbr. 104 – zgrada br.28a, dom dvorište u površini od 511 čhv, upisane u  z.k.ul. 629 k.o. Prokike po cijeni od 253.003,18 kn,
 
4 - kčbr. 3187 – kuća br.5A, trgovina i 1 zgrada dvorište u površini od 1 jutra i 144 čhv, upisana u z.k.ul. 629 k.o. Prokike po cijeni od 35.259,86 kn,
 
5 - kčbr. 112/1- zgrada br.3-Dom i dvorište u površini od 380 čhv, upisana u z.k.ul. 680 k.o. Letinac po cijeni od 173.163,90 kn,
 
6 - kčbr. 13/1 – zgrada br.15-Dom i dvorište u površini do 1392 čhv, upisana u z.k.ul. 987 k.o. Vodoteč po cijeni od 189.861,21 kn,
 
7 - kčbr. 3214/2- dvorište u površini od 97 čhv, upisana uz.k.ul. 1205 k.o. Stajnica po cijeni od 4.748,11 kn,
 
8 - kčbr. 2221/1-šuma u površini od 712 m2, kčbr. 2222-šuma barutni magazin u površini od  648 m2, kčbr. 2223 – pašnjak barutni magazin u površini od 777 m2, kčbr. 2224 – zgrada pašnjak u površini od 668 m2 ( pašnjak od 656 m2 i zgrada od 12 m2), kčbr. 2225 – put barutni magazin u površini od 1158 m2, sve  upisane z.k.ul. 2600, sve upisane u k.o. Otočac  kod Općinskog suda u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel u Otočcu, za ukupnu cijenu od 50.154,79 kn,
 
što sve ukupno iznosi 982.973,46 kn i ispod te cijene, odnosno navedenih pojedinačnih cijena, se ne mogu prodati na desetom ročištu.
 
Tek ako se nekretnine ne prodaju niti na desetom ročištu za prodaju po utvrđenoj vrijednosti, na narednim ročištima za prodaju može se prodavati za nižu vrijednost koju zaključkom odredi stečajni sudac.
 
4. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnine snosi kupac.
 
5. Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije pet dana prije dana održavanja ročišta za dražbu uplatile osiguranje u iznosu od 10% od utvrđene vrijednosti svake nekretnine, na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Zagrebu pri  Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Zagreb broj HR9223900011300000460,  poziv na broj 32912 i dokaz o tome predoče stečajnom sucu prije početka dražbe ili stečajnom sucu prilože bankarsku garanciju bonitetne banke na prvi poziv za odgovarajući iznos osiguranja.
Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju, osiguranje odnosno bankarska garancija će se vratiti odmah nakon zaključenja javne dražbe.
 
Osiguranje nisu dužni položiti razlučni vjerovnici kojima je to pravo upisano u zemljišnim knjigama.

6. Kupac je dužan uplatiti razliku između osiguranja i postignute kupoprodajne cijene u roku od 6 mjeseci od dana zaključenja javne dražbe na račun sudskog depozita.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignutoj na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji (čl.100.st.2. i 3. OZ-a).

7. Ukoliko je kupac razlučni vjerovnik koji se jedini namiruje iz kupovnine ili se namiruje prije tražbina svih ostalih vjerovnika koji imaju pravo namirenja iz iste kupovnine, nije dužan položiti kupovninu ako ona iznosi koliko i njegova tražbina ili manje, a ako iznosi više tada je dužan položiti razliku.

8. Nekretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu. Nekretnina će se dosuditi i kupcima koji su ponudili i nižu cijenu (ali ne i nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz točke V 6. (čl.93.st.3. OZ-a).

9. Osoba koja ima zakonsko ili ugovorno pravo prvokupa upisano u zemljišnim knjigama ima prednost pred najpovoljnijim ponuditeljem ako odmah po zaključenju dražbe izjavi da nekretninu kupuje uz iste uvjete.

10. U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da će se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama upisati u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama, te brisati prava i tereti na nekretninama koji prestaju njihovom prodajom.

11. Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu sud će donijeti zaključak o predaji nekretnina kupcu, čime kupac stupa u posjed istih.

12. Ako kupac radi plaćanja kupovnine treba uzeti kredit, sud će na prijedlog kupca već u rješenju o dosudi odrediti da će se nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi, te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama prilikom upisa prava vlasništva u korist kupca, upisati i založno pravo na nekretninama radi osiguranja tražbine po osnovi kredita u korist davatelja kredita u skladu sa sporazumom o osiguranju.
U slučaju osiguranja kredita prijenosom vlasništva na nekretninama sud će u rješenju o dosudi odrediti da će se u zemljišnim knjigama nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama najprije upisati pravo vlasništva kupca, a zatim prijenos vlasništva na davatelja kredita uz zabilježbu da se prijenos obavlja radi osiguranja.

13. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje svake naknadne prigovore kupca.
Razgledati nekretnine i dokumentaciju vezane uz iste, zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Milan Bariša Obradović iz Svete Nedjelje, Srebrnjak 20b, OIB: 45619494339, na broj 091/3733-365.
 
                                                    
Obrazloženje
 
Rješenjem ovog suda posl.br. St-329/12 od 3. srpnja 2012.g. otvoren je stečajni postupak nad imovinom dužnika  MADIG d.o.o. u stečaju Ogulin, Prapućanska ulica 22, a stečajnu masu čine i nekretnine koje su predmet ove prodaje, a na kojima je upisano razlučno pravo u korist  RH Ministarstvo financija i Zorice Tretinjak.
 
Stečajni upravitelj je podnio prijedlog da se nekretnine upisane u točki I. ovog zaključka, a na kojima postoji razlučno pravo, prodaju u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama, sukladno čl.164.st.1. Stečajnog zakona (NN 44/96 do 82/06: dalje SZ).
 
Razlučni vjerovnici nisu pokrenuli postupak ovrhe na navedenim nekretninama radi prisilnog namirenja svojih tražbina.
 
Temeljem čl.87. Ovršnog zakona utvrđena je vrijednost nekretnina koje su predmet prodaje.
 
O uvjetima i načinu prodaje odlučeno je temeljem odredbe čl.92.,93., 94., 95., 98., 100., 100a, 101. i 101a OZ-a a u svezi s čl.164. Stečajnog zakona.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
127.02.2019MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
227.02.2019MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
327.02.2019MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
427.02.2019MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
527.02.2019MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
627.02.2019MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
727.02.2019MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
822.01.2019MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
922.01.2019MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1022.01.2019MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1122.01.2019MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1222.01.2019MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1322.01.2019MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1422.01.2019MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1522.01.2019MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1629.11.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1729.11.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1829.11.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1929.11.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2029.11.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2129.11.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2229.11.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2329.11.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2429.11.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2518.10.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2618.10.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2718.10.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2818.10.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2918.10.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3018.10.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3118.10.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3218.10.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3318.10.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3429.08.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3529.08.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3629.08.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3729.08.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3829.08.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3929.08.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4029.08.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4129.08.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4213.06.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4313.06.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4413.06.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4513.06.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4613.06.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4713.06.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4813.06.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4913.06.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
5013.06.2018MADIG d.o.o., OgulinMilan Bariša ObradovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
 # 50 (50/96)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status