Detalji ponude:
NazivProdaja imovine usmenom javnom dražbomStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u SplituBroj postupka
Stečajni dužnikDALMACIJAVINO D.D. - Obala kneza Domagoja 15, SplitStečajni upraviteljNatalija Mladineo - Viška 24 , Split
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe29.01.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Građevnisko zemljište i poslovni prostori – više čestica i katastarskih općina - koje su navedene u oglasu Cijene za svaku pojedinačnu nekretninu navedene u oglasu)
  
Oglas:

Stečajni dužnik JDALMACIJAVINO dd, u stečaju Split, Obala kneza Domagoja 15 , pod posl.br.11.St-49/2012, oglašava
 
           
Prodaju imovine-nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika
                                  
prikupljanjem pisanih ponuda
 
 
PREDMET PRODAJE I POČETNA PRODAJNA CIJENA:

I) Predmet prodaje su slijedeće nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika:


1. Građevinsko zemljište u Jelsi označeno kao čest.zem.634/2 K.O.Jelsa u naravi manipulativno dvorište i dio nadstrešnice u sklopu gospodarskog objekta-zgrade, korisne površine 652m2 za utvrđenu vrijednost u iznosu od 564.005,00 kn

2. Poslovna građevina-vinarija sa dvorištem u Starom Gradu označeno kao čest.zgr.1335, čest.zem.4453/5 i 4451 K.O.Stari Grad u naravi građevina poslovne namjene (vinarija, uredski dio, vinoteke, skladišta) i manipulativno dvorište, površine 2339,96 m2 za utvrđenu vrijednost u iznosu od 9.053.766,00 kn
3. Građevinsko zemljište označeno kao 7611/11 K.O. Zadar u Gaženici u naravi manipulativno dvorište građevinsko-skladišnog prostora, površine 504,00m2  za utvrđenu vrijednost u iznosu od 371.056,00 kn

II NAČIN PRODAJE:

Nekretnine će se prodavati u stečajnom postupku prikupljanjem pisanih ponuda, a ročište za otvaranje ponuda  održat će se u zgradi Trgovačkog suda u Splitu, Sukoišanska br.6, sudnica 22/Podrum, dana 29.siječnja 2018.god u 10,00 sati.

U slučaju da dva ili više ponuditelja daju jednaku pisanu ponudu provest će se javna dražba po načelu "tko da više".


III. Ovaj  oglas o prodaji objavit će se na mrežnoj stranici e-oglasna ploča Trgovačkog suda u Splitu i u dnevnom tisku.

Stečajna upraviteljica će Hrvatskoj gospodarskoj komori Zagreb i Visokom Trgovačkom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu dostaviti podatke o nekretninama koje su predmet prodaje.

IV UVJETI PRODAJE:

1.Nekretnine koje su predmet prodaje slobodne su od osoba i stvari trećih osoba
2.Nekretnine iz toč.I. prodavat će se zasebno-pojedinačno po označenim cijenama ispod koje se iste ne mogu se prodati.
3. Sve poreze i prireze u svezi prodaje snosi kupac.
4.Kao kupci mogu sudjelovati  sve osobe koje prema važećim propisima u Republici Hrvatskoj mogu stjecati vlasništvo nad nekretninama i čije pisane ponude i uplate osiguranja od 10% od utvrđene vrijednosti nekretnina koje su predmet prodaje budu zaprimljene najkasnije zaključno sa 26.01.2018.god.
Pisane ponude sa dokazom o uplati jamčevine dostavljaju se na adresu Trgovački sud u Splitu, Sukoišanska 6, Ponuda za spis 11.St-49/2012, NE OTVARAJ,21000 Split.
Jamčevina se uplaćuje na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Splitu pri Hrvatskoj Poštanskoj banci dd Zagreb broj: IBAN: HR1623900011300000664, model: HR02 s naznakom za spis 11.St-49/2012, Zainteresirani kupci mogu priložiti i bankarsku garanciju bonitetne banke na prvi poziv za navedene iznose jamčevine. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
Kupcu će se uplaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od tri dana od dana prihvaćanja jedne od ponuda za kupovinu nekretnine.
5.Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 15 dana od primitka obavijesti o prihvaćanju ponude sklopiti sa prodavateljem ugovor o kupoprodaji te u daljnjem roku od 15 dana u cjelosti uplatiti kupovnu cijenu umanjenu za iznos uplaćene jamčevine.
6.Osoba koja ima zakonsko ili ugovorno pravo prvokupa ima prednost pred najpovoljnijim ponuditeljem ako odmah po zaključenju dražbe izjavi da imovinu kupuje uz iste uvjete.
7.Ponuditelj koji povuče ponudu prije odlučivanja o kupcu ili koji odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji ili koji ne plati kupovnu cijenu u roku, smatrat će se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.
 8.Prodaja se može obaviti i ako sudjeluje samo jedan ponuditelj. Stečajni dužnik pridržava si pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu.
9.Prodaja se obavlja po načelu "viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
10.Osobe zainteresirane za kupnju mogu razgledati nekretnine svakim radnim danom uz prethodni dogovor sa stečajnom upraviteljicom Natalijom Mladineo na br.mob.098 173-2284 te mogu dobiti na uvid svu raspoloživu dokumentaciju koja se odnosi na nekretnine.
 
 
 
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
130.11.2018DALMACIJAVINO D.D., SplitNatalija Mladineo Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
230.11.2018DALMACIJAVINO D.D., SplitNatalija Mladineo Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
326.09.2018DALMACIJAVINO D.D., SplitNatalija Mladineo Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
426.09.2018DALMACIJAVINO D.D., SplitNatalija Mladineo Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
510.07.2018DALMACIJAVINO D.D., SplitNatalija Mladineo Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
610.07.2018DALMACIJAVINO D.D., SplitNatalija Mladineo Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
704.05.2018DALMACIJAVINO D.D., SplitNatalija Mladineo Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
804.05.2018DALMACIJAVINO D.D., SplitNatalija Mladineo Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
926.03.2018DALMACIJAVINO D.D., SplitNatalija Mladineo Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
1026.03.2018DALMACIJAVINO D.D., SplitNatalija Mladineo Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
1108.09.2017DALMACIJAVINO D.D., SplitNatalija Mladineo Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
1208.09.2017DALMACIJAVINO D.D., SplitNatalija Mladineo Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
1317.05.2016DALMACIJAVINO D.D., SplitPerica Mitrović Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
1423.02.2015DALMACIJAVINO D.D., SplitPerica Mitrović Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
1515.01.2015DALMACIJAVINO D.D., SplitPerica Mitrović Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
1625.11.2014DALMACIJAVINO D.D., SplitPerica Mitrović Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
1710.09.2014DALMACIJAVINO D.D., SplitPerica Mitrović Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
1802.07.2014DALMACIJAVINO D.D., SplitPerica Mitrović Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
1926.05.2014DALMACIJAVINO D.D., SplitPerica Mitrović Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
2013.02.2014DALMACIJAVINO D.D., SplitPerica Mitrović Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
2122.01.2014DALMACIJAVINO D.D., SplitPerica Mitrović Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
2204.12.2013DALMACIJAVINO D.D., SplitPerica Mitrović Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
2324.10.2013DALMACIJAVINO D.D., SplitPerica Mitrović Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
2425.09.2013DALMACIJAVINO D.D., SplitPerica Mitrović Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
2517.09.2013DALMACIJAVINO D.D., SplitPerica Mitrović Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
2607.08.2013DALMACIJAVINO D.D., SplitPerica Mitrović Prodaja imovine usmenom javnom dražbomopširnije 
27DALMACIJAVINO D.D., SplitPerica Mitrović Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 27 (50/27)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status