Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u RijeciBroj postupka
Stečajni dužnikFinvest Rijeka d.o.o. - Užarska 1 , RijekaStečajni upraviteljSlavko Štambuk - Prvog maja 3, Rijeka
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu12.02.2018.Datum dražbe19.02.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost1.310.250,00 HRK (180.480,18 EUR)
(Nekretnine)
  
Oglas:

FINVEST RIJEKA d.o.o. u stečaju Rijeka                                                           
Užarska1
51000 Rijeka
OIB 61025016317
Stečajni upravitelj: Slavko Štambuk
 
Na temelju odluke Skupštine vjerovnika od 14.11.2017. godine društvo FINVEST RIJEKA d.o.o. u stečaju Rijeka, zastupano po stečajnom upravitelju
 
OGLAŠAVA
prvu javnu prodaju nekretnina stečajnog dužnika prihvaćanjem najpovoljnije pismene ponude
 
 
I. Prodaju se nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci,
Zemljišnoknjižni odjel Krk kako slijedi:


1. Poslovni prostori u prizemlju, 1. katu i 2. katu, koji se nalaze u Robnoj kući KRK, u gradu Krku, Stjepana Radića bb sagrađenoj na građevinskom zemljištu na k.č. 1385/30, upisano u z.k.ul. 3982, k.o. 31915 Krk.

2. U prizemlju je poslovni prostor korisne površine 9,92 m2, procijenjene vrijednosti u iznosu 51.000,00 kn. Početna prodajna cijena iznosi 75% od od procijenjene vrijednosti, odnosno 38.250,00 kn.

3.  Na prvom katu je poslovni prostor korisne površine 48,50 m2, procijenjene vrijednosti u iznosu od 263.000,00 kn. Početna prodajna cijena iznosi 75% od procijenjene vrijednosti, odnosno 197.250,00 kn.
4. Na drugom katu je poslovni prostor korisne površine 330,07 m2 procijenjene vrijednosti u iznosu od 1.548.000,00 kn. Početna prodajna cijena iznosi 75% od procijenjene vrijednosti, odnosno 1.161.000,00 kn.
5. Ukupna bruto površina svih poslovnih prostora iznosi 574,63 m2, a koji predstavlja suvlasnički udio od 146/1000.

Nekretnine stečajnog dužnika su bez tereta. Prostor je smješten u centru grada Krka, omogućen je pristup kamionima i teretnom dizalu, parking.
6. Utvrđena vrijednost svih  nekretnina prema procjembenom elaboratu sudskog vještaka iznosi 1.747.000,00 kn. Početna prodajna cijena za kupnju nekretnine kao cijeline iznosi 75% od utvrđene vrijednosti, odnosno 1.310.250,00 kn
 
II.  Uvjeti prodaje:
1. Navedene nekretnine stečajnog dužnika prodaju se prikupljanjem pismenih ponuda.
2. Nekretnine se prodaju kao cijelina i odvojeno, no prednost ima kupac koji ponudi najvišu cijenu za kupnju nekretnine kao cjeline.
3. Pravo sudjelovanja u podnošenju pismenih ponuda za imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu u visini od 10% od početne prodajne cijene za poslovni prostor za koje žele dati ponudu na transakcijski račun stečajnog dužnika: IBAN: HR 5024840081135046889 kod Raiffeisen bank d.d.,uz opis plaćanja: jamčevina u predmetu St-820/16, te uz upis OIB-a ponuditelja u pozivu na broj odobrenja.
4. Uz ponudu ponuđač pravna osoba je obvezan dostaviti izvod iz nadležnog sudskog registra ili obrtnog registra, a fizička osoba presliku potvrde o osobnom indentifikacijskom broju (OIB), te potvrdu o uplaćenoj jamčevini. Uplaćena jamčevina iz točke 3. ovog oglasa na dan javnog otvaranja ponuda mora biti na transakcijskom računu stečajnog dužnika.
5. Ponude za kupnju dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA KUPNJUIMOVINE (NEKRETNINE) FINVEST RIJEKA d.o.o. u stečaju – NE OTVARATI“ na adresu: PSC d.o.o., Kružna 6, 51000 Rijeka.
6.  Rok za prikupljanje ponuda (predaju na pošti) je zaključno do 12.02.2018. godine.
7. Javno otvaranje ponuda bit će u prostorijama PSC d.o.o., Kružna 6/1, 51000 Rijeka dana 19.02.2018. u 12,00 sati.
8. Prodaja se vrši po načelu viđeno – kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca na nedostatke, pravne ili materijalne naravi. Sve dodatne troškove vezane uz prodaju nekretnina (sastav ugovora, ovjera potpisa, prijenos vlasništva i dr.) snosi kupac.
9. Poreze, pristojbe i troškove nastale prodajom nekretnina snosi kupac.
10. Odabrani kupac dužan je položiti kupovninu u roku od 30 dana od prihvaćanja najpovoljnije ponude tj. od dana otvaranja pisanih ponuda na transakcijski račun stečajnog dužnika. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude.
11. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, iznos uplate na ime jamčevine se vraća u roku od 8 dana bez kamate.
12. Ako odabrani kupac u određenom roku ne plati kupovninu, stečajni upravitelj će prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.
13. Iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.
14. Nekretnine se mogu razgledati uz predhodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na 091-514-34-63.
15. Stečajni upravitelj pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.
16. Prodaja se smatra valjanom, ako pristigne i jedna ponuda.
17. Ovaj oglas bit će objavljen na web stranicama HGK, VTS RH, kao i u dnevnom tisku.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
119.06.2018Finvest Rijeka d.o.o. , RijekaSlavko ŠtambukPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
219.06.2018Finvest Rijeka d.o.o. , RijekaSlavko ŠtambukPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
305.06.2018Finvest Rijeka d.o.o. , RijekaSlavko ŠtambukPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
410.05.2018Finvest Rijeka d.o.o. , RijekaSlavko ŠtambukPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
520.04.2018Finvest Rijeka d.o.o. , RijekaSlavko ŠtambukPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
623.03.2018Finvest Rijeka d.o.o. , RijekaSlavko ŠtambukPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
719.02.2018Finvest Rijeka d.o.o. , RijekaSlavko ŠtambukPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
804.01.2018Finvest Rijeka d.o.o. , RijekaSlavko ŠtambukPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 8 (50/8)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status