Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikSPAINTEX d.o.o. - Pustoselina 5, ZagrebStečajni upraviteljGoran Brozović - Pavlenski put 5, Zagreb
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu29.09.2017.Datum dražbe09.10.2017.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost42.632,99 HRK (5.872,47 EUR)
(Zalihe trgovačke robe i zalihe repromaterijala)
  
Oglas:

Temeljem odluke skupštine vjerovnika stečajnog dužnika  SPAINTEX d.o.o. za proizvodnju i prodaju tekstilnih proizvoda, u stečaju, Zagreb, Pustoselina 5, OIB: 25940623737, St-6799/16,  od dana 06. rujna 2017. godine Stečajni upravitelj društva objavljuje:
 
 
1.  OG L A S 
za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju pokretne imovine stečajnog dužnika
 
I  Predmet prodaje su zalihe trgovačke robe i zalihe repromaterijala:Red.br

Naziv predmeta-pokretnine

Jed.mjere/količina

Prodajna cijena u kn    
           bez PDV

1.

Zaliha trgovačke robe (ostaci robe iz maloprodajne trgovine, razna dječja odjeća)  a prodaje se kao cjelina

Kom. 1

23.264,40 kn

2.

Zaliha repromaterijala ( ostaci tkanina i pomoćnog materijala iz proizvodnje odjeće), a prodaje se kao cjelina

Kom. 1

19.368,59 kn

                                        UKUPNO BEZ PDV:  (1-2)

42.632,99 kn
  
Vrijednost pokretnina za ovu prodaju iz točke 1. ovog oglasa utvrđena je u ukupnom iznosu od 23.264,40 kn u koji iznos nije uključen PDV.
 
Vrijednost pokretnina za ovu prodaju iz točke 2. ovog oglasa utvrđena je u ukupnom iznosu od 19.368,59 kn u koji iznos nije uključen PDV
 
II  Ponuda
Ponuda trebaju sadržavati 
· Podatke o ponuditelju: ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja, adresu ponuditelja, OIB,    
  te osobni kontakt (broj telefona/mobitela; e-mail adresa; broj telefaksa), 
· Predmete na koju se ponuda odnosi   uz obaveznu naznaku rednog broja.  
· Ponuditelji mogu ponuditi predmete samo pod jednim rednim brojem ili oba redna broja
· Ponuđeni iznos kupoprodajne cijene (bez PDV-a).

III  Uvjeti prodaje su slijedeći:
· Ponude za kupnju pokretne imovine stečajnog dužnika, čiji je iznos manji od cijene utvrđene iz popisa neće se razmatrati, 
· Prodaja se obavlja prema načelu «viđeno-kupljeno», što isključuje sve naknadne prigovore kupca, 
· Ponuđači su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene vrijednosti na račun stečajnog dužnika broj IBAN: HR1724840081135032157, kod  Raiffeisenbank Austria d.d.  uz opis plaćanja: «jamčevina u predmetu St-6799/16, te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja
· Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».  
· Ponuđačima čije ponude budu prihvaćene jamčevina će biti uračunata u cijenu, a onima čije ponude ne budu prihvaćene, biti će biti vraćena u roku osam dana nakon donošenja odluke, 
· Kupac je dužan položiti kupovnu cijenu u roku od 8 dana od dana prodaje. Ukoliko kupac ne položi kupovninu u navedenom roku ili ukoliko ponuđač po obavijesti da mu je prihvaćena ponuda, odustane od kupnje, u oba slučaja prodavatelj zadržava jamčevinu, 
· Odabrani kupac po izvršenoj isplati kupoprodajne cijene u cijelosti, dužan je u roku od 15 dana po izvršenoj uplati o svom trošku izmjestiti kupljenu pokretnu imovinu, 
· Sve porezne obveze i troškove prodaje i odvoza snosi kupac, 
· Ponude bez dokaza o uplaćenoj jamčevini neće biti razmatrane, kao i ponude koje ne pristignu u roku odnosno s danom 29.09.2017. 
· Pisane ponude se dostavljaju na adresu stečajnog upravitelja:  Goran Brozović, Pavlenski put 5, 10090 Zagreb, preporučenom pošiljkom,  s naznakom  St-6799/2016 – ponuda, ne otvaraj, 
Razgledavanje pokretnina održat će se dana 20.09.2017. i 26.09.2017. godine godine na adresi Lug 74, 47201 Draganići, Karlovac od 11:00 do 14:00 sati, sve dodatne informacije  na mobitel  091 610 0024 
 
Otvaranje ponuda izvršit će se
dana 09.10.2017.  u 15,30 sati u Zagrebu,
na adresi Javnog bilježnika „ Vesna Kelečić“ Zagrebačka avenija 104, "Nova galerija"  Zagreb.
 
Datoteka
Zalihe repromaterijala.pdf
Zalihe trgovačke robe.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
127.03.2018SPAINTEX d.o.o. , ZagrebGoran BrozovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
206.03.2018SPAINTEX d.o.o. , ZagrebGoran BrozovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
315.02.2018SPAINTEX d.o.o. , ZagrebGoran BrozovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
423.01.2018SPAINTEX d.o.o. , ZagrebGoran BrozovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
504.01.2018SPAINTEX d.o.o. , ZagrebGoran BrozovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
612.12.2017SPAINTEX d.o.o. , ZagrebGoran BrozovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
720.11.2017SPAINTEX d.o.o. , ZagrebGoran BrozovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
831.10.2017SPAINTEX d.o.o. , ZagrebGoran BrozovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 8 (50/8)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status