Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u OsijekuBroj postupka
Stečajni dužnikPoliklinika SJEVER d.o.o - J. J. Strosmayera 163, OsijekStečajni upraviteljZdravko Grubeša - Zagrebačka 8a, Piškorevci
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovinedvorište, poslovna zgrada
Rok za ponuduDatum dražbe19.10.2017.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
  
Oglas:

Trgovački sud u Osijeku, po stečajnoj sutkinji Nadi Roso,, u stečajnom postupku  nad dužnikom Poliklinika SJEVER d.o.o., J. J. Strosmayera 163, "u stečaju" Osijek, MBS: 030093206, OIB:69610033893, dana 11. rujna 2017. g.,
 
 
z a k l j u č i o     j e
 
I Određuje se petnaesta/osma prodaja u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi imovine stečajnog dužnika i to :
 
nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika Poliklinika SJEVER d.o.o., J. J. Strosmayera 163, „u stečaju“ Osijek, MBS: 030093206, OIB:69610033893, i to:
 
a) nekretnina stečajnog dužnika upisana u z.k. ul. 17655 kč. br. 785/1 k.o. Osijek poslovna zgrada i dvorište, J. J. Strossmayera 163 Osijek, ukupne površine 1515 m2 po početnoj cijeni od 2.845.794,38 kna na temelju procjene ovlaštenog sudskog procjenitelja.
b) barokomora Haux starmed 2200 D serijski broj 9344 (min/max TS: 0-20 stupnjeva C, PS 2,2 bar, PT 3,3 bar max. operativni tlak 2,0 bar Volumen 19,481 m3 Max. broj osoba: 20 po početnoj cijeni od 476.591,04 kna na temeljem procjene ovlaštenog sudskog procjenitelja.
 
Na navedenoj nekretnini pod Ia)  upisano je razlučno pravo u korist razlučnih vjerovnika: Slavonska banka d.d. Osijek, Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb te pravno služnosti za izgradnju i održavanja građevine za korist Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb. 
 
Na navedenoj barokomori pod Ib)  upisano je razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika: Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb.. 
 
II Imovina stečajnog dužnika iz točke I ovog zaključka prodavat će se u stečajnom postupku usmenom javnom dražbom (petnaesta javna dražba za nekretninu pod Ia) i osma javna dražba za barokomoru pod Ib).
Ročište za prodaju održati će se pred stečajnim sucem u zgradi Trgovačkog suda u Osijeku, soba broj 36/II dana  19. listopada 2017. g. u 10,00 sati.
Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
            
III Ovaj zaključak o prodaji objaviti će se na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Osijeku, i u jednom od javnih glasila.
 
IV Uvjeti prodaje:
a) imovina stečajnog dužnika iz točke I ovog zaključka prodavat će se na ročištu za dražbu, po početnim cijenama  koje su jednake utvrđenim vrijednostima imovine  iz točke I ovog zaključka i ispod te cijene ne mogu se prodavati na  ročištu.
b) Sve poreze i pristojbe i sve troškove u vezi s prodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.
c) Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije dva dana prije dana održavanja ročišta za dražbu uplate osiguranje u iznosu od po 10 %  od utvrđene vrijednosti imovine iz točke I ovog zaključka   na žiro račun Trgovačkog suda u Osijeku broj HR31 2390 0011 3000 0020 0 s pozivom na broj HR05 272-227-14 kod HPB d.d.  i  dokaz o tome predoče  stečajnom sucu prije početka dražbe.
Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu  specijalnu punomoć.
Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju osiguranje će se vratiti odmah nakon zaključenja javne dražbe.
Osiguranje nisu dužni položiti razlučni vjerovnici kojima je to pravo upisano u zemljišnim knjigama.
d) Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi uplatiti razliku između osiguranja i postignute kupoprodajne cijene na račun sudskog depozita.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
e) Ukoliko je kupac razlučni vjerovnik koji se namiruje iz kupovnine ili se namiruje   prije   tražbina  svih  ostalih  vjerovnika  koji  imaju  pravo  na namirenje  iz iste kupovnine,  nije  dužan  položiti  kupovninu  ako  ona iznosi koliko i njegova tražbina ili manje, ako iznosi više tada je dužan položiti razliku.
f) Imovina će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu.
Imovina će se dosuditi i  kupcima koji su ponudili nižu cijenu (ali ne i nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz točke  V d).
g) U rješenju o dosudi imovine sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim   knjigama   u   njegovu  korist   upiše  pravo  vlasništva  na dosuđenoj imovini, te brisati prava i terete na imovini  koji prestaju njihovom prodajom.
h) Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu sud će donijeti zaključak o predaji imovine kupcu, čime kupac stupa u posjed istih.
i) Prodaja se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 
Razgledati imovinu, te dokumentaciju vezanu uz iste, zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Zdravko Grubeša, Piškorevci, Zagrebačka 8a na mobitel broj 031/812-282. Više podataka o prodaji imovine stečajnog dužnika može se naći i na www.sudacka-mreza.hr/stecaj ili na www.vts.hr u rubrici „web stečaj“.
                     
 
 
Obrazloženje
 
 
Pravomoćnim rješenjem ovog suda broj St-227/14 od 26. kolovoza 2014. g. otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Poliklinika SJEVER d.o.o., J. J. Strosmayera 163, "u stečaju" Osijek, MBS: 030093206, OIB:69610033893, a stečajnu masu čini nekretnina koja je predmet ove prodaje, a koja je opterećena razlučnim pravom.
 
Stečajni upravitelj podnio je ovom sudu prijedlog da se imovina  opisana u točki I ovog zaključka  prodaje  uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama, sve sukladno članaka  164. stav 1. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/99, 29/99, 129/00, 123/03,  82/06, 116/10, 25/12 i 133/12).
 
O uvjetima i načinu prodaje odlučeno je temeljem Odredbe čl. 92., 93., 94., 95., 98., 100., 100 a., 101. i 101. a) OZ-a (Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08, 139/10 i 112/12), a u svezi s čl. 164. SZ-a.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
125.05.2017Poliklinika SJEVER d.o.o, OsijekZdravko Grubeša Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
212.04.2017Poliklinika SJEVER d.o.o, OsijekZdravko Grubeša Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
322.02.2017Poliklinika SJEVER d.o.o, OsijekZdravko Grubeša Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
420.12.2016Poliklinika SJEVER d.o.o, OsijekZdravko Grubeša Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
502.11.2016Poliklinika SJEVER d.o.o, OsijekZdravko Grubeša Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
629.09.2016Poliklinika SJEVER d.o.o, OsijekZdravko Grubeša Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
702.06.2016Poliklinika SJEVER d.o.o, OsijekZdravko Grubeša Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
824.03.2016Poliklinika SJEVER d.o.o, OsijekZdravko Grubeša Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
909.02.2016Poliklinika SJEVER d.o.o, OsijekZdravko Grubeša Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1010.12.2015Poliklinika SJEVER d.o.o, OsijekZdravko Grubeša Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1110.11.2015Poliklinika SJEVER d.o.o, OsijekZdravko Grubeša Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1213.10.2015Poliklinika SJEVER d.o.o, OsijekZdravko Grubeša Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1308.09.2015Poliklinika SJEVER d.o.o, OsijekProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1417.06.2015Poliklinika SJEVER d.o.o, OsijekProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1520.05.2015Poliklinika SJEVER d.o.o, OsijekProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 15 (50/15)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status